To socialpædagogiske opholdssteder for unge beliggende i Slagelse & Holbæk på Sjælland

Bosted & Efterværn

Soranahus danner rammerne for et socialpædagogisk opholdssted i Slagelse og et i Holbæk. Begge opholdssteder på Sjælland tilbyder de unge familiesupervision og døgnbehandling der med høj faglighed, i et familiært miljø, bliver tilpasset og dermed tilgodeser den enkeltes behov – i henhold til Servicelovens paragraf 66.

Soranahus er både et bosted for unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme samt efterværn for unge over 18, som har brug for støtte til at træde ind i voksenlivet.

Kom i kontakt med os

Fonden Soranahus