To socialpædagogiske opholdssteder for unge beliggende i Slagelse & Holbæk på Sjælland

Soranahus danner rammerne for et socialpædagogisk opholdssted i Slagelse og et i Holbæk. Begge opholdssteder på Sjælland tilbyder de unge familiesupervision og døgnbehandling der med høj faglighed, i et familiært miljø, bliver tilpasset og dermed tilgodeser den enkeltes behov – i henhold til Servicelovens § 66.

Soranahus er både et bosted for unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme samt efterværn for unge over 18, som har brug for støtte til at træde ind i voksenlivet.

Kom i kontakt med os

Fonden Soranahus