Målgruppe

Godkendt til:
Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Efterværn (§76)
Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)

Opholdsstedet Soranahus’ er normeret til 11 unge mellem 12 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 25. år.

Målgruppen er drenge og piger med normal begavelse, som mangler visse psykiske og sociale kompetencer og derfor har en begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav.

Det kan være unge, som gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser som bl.a. omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb.

Typisk har de savnet rollemodeller og oplevelsen af faste, trygge rammer, og de mangler tillid til egne evner og omverdenen som helhed.

Vi er eksperter i paragraf §52, §66, §76 og §107 i serviceloven.
Læs mere om hvad er et opholdssted.

Vores dagtilbud et tilpasset unge med behov for tæt voksenkontakt, system og struktur i hverdagen.

Heidi Holst Seeger, Leder