Kontakt

Faglig tilgang og metoder

Relationer

Personaleudvikling

Familiesamarbejde

Kost og sundhed

Identitetsudvikling

Personaleudvikling

Vi ønsker at være en lærende arbejdsplads, hvor den enkelte bidrager med både sin personlighed og sin faglighed, og hvor vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse. Vores medarbejdere må aldrig acceptere status quo, men skal hele tiden stille spørgsmålstegn ved rutiner og traditioner og turde tage nye initiativer. Når ansatte erhverver sig nye kompetencer, både fagligt og socialt, kommer det både medarbejderen, opholdsstedet og de unge til gavn.

Derfor prioriterer vi personaleudvikling meget højt og bestræber os på hele tiden at inspirere til at tænke nyt og bedre. Personaleudvikling kan være alt fra at uddanne faglige kompetencer til at få medarbejdere til at fungere bedre sammen som et team.

Som del af Soranahus’ overordnede målsætning om at udvikle Danmarks bedste socialpædagogiske opholdssteder, arbejdes der primært kun med uddannet personale. Derudover fokuseres der på løbende uddannelse, individuel såvel som fælles. Soranahus er løbende i dialog med Socialpædagogernes Landsforbund (SL) om at tilbyde overenskomstlignende vilkår.

Soranahus har fokus på trivsel og vækst hos den enkelte medarbejder bl.a. via coaching, ekstern supervision (ved Torben Bloksgaard), tidlig konfliktløsning, udvikling af teamsamarbejde, personlig udvikling åbenhed og ærlighed samt løbende afholdelse af medarbejdersamtaler. Det er vores erfaring, at dette øger alles kompetencer i forhold til det daglige samarbejde samt styrker den gensidige tillid.

Heidi Holst Seeger, Leder