Kontakt

Studerende

Opholdsstedet Soranahus modtager pædagogstuderende i 3. års praktik, dog kun en ad gangen.

I løbet af praktikperioden udarbejder den studerende en skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling på Soranahus og rummer en diskussion mellem teori og praksis.

Den studerendes egne handlinger og løsningsforslag skal indgå som en væsentlig del af opgaven.

Vi sætter stor pris på at have praktikanter, for det kræver af os, at vi forklarer og reflekterer over vores pædagogik og metoder samt at vi forholder os til ny viden, som den studerende sætter i spil.

Som praktikant på Soranahus skal du være forberedt på vagter i alle døgnets timer, og at der kan være perioder, hvor du er alene. Kørekort er et krav.

Link til praktikbeskrivelse

Heidi Holst Seeger, Leder