Udslusning og efterværn

Udslusning og efterværn Der laves en individuel vurdering i samarbejde med den unge, forældrene, opholdsstedet og sagsbehandleren. Inden udslusningsfasen påbegyndes, udfærdiges en samlet vurdering af den unge kompetencer i forhold til:

  • Ansvarlighed/modenhed. At kunne tage vare på sig selv.
  • Tøjvask, hygiejne, indkøb, madlavning, rengøring, pleje af sig selv.
  • At lave et budget og holde det.
  • Sociale kompetencer, et netværk, at man kan fungere sammen med andre.
  • Uddannelse/skole/beskæftigelse

I samarbejde med den unge udarbejdes en udslusningsplan, og aftaler i forhold, hvordan den unge kan klare sin dagligdag bliver skrevet ned. Sideløbende kan der i samarbejde med anbringelseskommunen findes en passende bolig til den unge, enten i lokalområdet eller i hjemkommunen, alt efter den unges ønsker og behov.

Der er også mulighed for at etablere en selvstændig udslusningslejlighed i nærheden af den unges opholdssted, såfremt den unges behov taler for det. I den forbindelse kan udarbejdes en efterværnsplan for, hvordan fremtiden for den unge skal tilrettelægges, og hvilke støtteforanstaltninger, der er nødvendige, f.eks.:

  • Andre professionelle, psykolog, rådgiver, sagsbehandler.
  • Uddannelse og arbejde, højskole, produktionsskole, læreplads, mm.
  • Fremtidig kontakt til opholdsstedet.
  • Støtte-/kontaktfunktion fra opholdsstedet.
  • Deltagelse på den årlige gensynsdag, hvor alle tidligere beboere og ansatte inviteres.

Heidi Holst Seeger, Leder