Personale

Opholdsstedet Soranahus’ faste medarbejdere har i forbindelse med ansættelse gennemført et forløb, der munder ud i opstilling
af en personlig, faglig udviklingsplan, som sigter mod at opnå et generelt højt kompetence- og kvalifikationsniveau
på Soranahus generelt og hos den enkelte.

Dette for at udvikle Soranahus til en mønstervirksomhed, der udgør et meningsfuldt praksisfelt for medarbejderne –
og som skaber bæredygtige resultater for de unge/borgerne. Soranahus arbejder kun med personale som
alle har en baggrund og erfaring der til enhver tid vil kunne understøtte de unges behandlingsbehov.

Soranahus sætter krav til at alle i personalestaben deltager i både supervision og intern uddannelse der foregår løbende.

Heidi Holst Seeger, Leder

Bachelor i pædagogik samt Leder Udd. fra Niels Brock.
Ansat siden 2014

Cecilie Joy Olsen, Souschef

Bachelor i pædagogik samt Leder Udd. fra Niels Brock.
Ansat siden 2016

Kristine Rodemund

Bachelor Sygeplejerske og Sundhedsfaglig kordinator.
Ansat siden 2018

Mick Christensen

Udd. Kognitiv coach.
Ansat siden 2016

Sara El-Masri

Bachelor i pædagogik.
Ansat siden 2017

Esra Cakiroglu

Udd. Cand. Pæd.
Ansat siden 2019

Maria Lange

Udd. Lærer
Ansat siden 2020

Denisa HP2

Denisa Evy Burchardt

Bachelor i pædagogik
Ansat siden 2021

Bjørg Sivertsen

Bachelor i pædagogik
Ansat siden 2020

Tugba Ocak

Bachelor i pædagogik
Ansat siden 2019

Sofie Helle Kurtzweil

Bachelor i pædagogik
Ansat siden 2020

Mickey Schiøtt

Pædagogmedhjælper.
Ansat siden 2017

Michele Holst Seeger

Sidste års,
Pædagogstuderende

Mathias Holst

Pædagogmedhjælper.
Ansat siden 2016

Silas Awwad

Pædagogmedhjælper.
Ansat siden 2016

Drift og administration

Økonomistyring, IT-systemer og GDPR, Fysiske rammer, Virksomheds dokumentation, Rapportering samt ekstern kommunikation

Max Seeger, Administration

Administration/Økonomi/IT.
Ansat siden 2014

Gitte Binne

Pedel og Omsorgsmedarbejder.
Ansat siden 2017