Personale

Opholdsstedet Soranahus’ faste medarbejdere har i forbindelse med ansættelse gennemført et forløb, der munder ud i opstilling
af en personlig, faglig udviklingsplan, som sigter mod at opnå et generelt højt kompetence- og kvalifikationsniveau
på Soranahus generelt og hos den enkelte.

Dette for at udvikle Soranahus til en mønstervirksomhed, der udgør et meningsfuldt praksisfelt for medarbejderne –
og som skaber bæredygtige resultater for de unge/borgerne. Soranahus arbejder kun med personale som
alle har en baggrund og erfaring der til enhver tid vil kunne understøtte de unges behandlingsbehov.

Soranahus sætter krav til at alle i personalestaben deltager i både supervision og intern uddannelse der foregår løbende.

Heidi Seeger, Leder

Bachelor i pædagogik samt Leder Udd. fra Niels Brock.
Ansat siden 2014

Medarbejder på botilbud for unge

Michele Holst

Bachelor i pædagogik
Ansat siden 2016

Mick Christensen

Udd. Kognitiv coach.
Ansat siden 2016

Kristine Rodemund

Bachelor Sygeplejerske og Sundhedsfaglig kordinator.
Konsulent/Ansat siden 2018

Magnus er medarbejder på et opholdsted

Magnus Drews

Bachelor i pædagogik
Ansat siden 2021

Ilknur Sarikaya

Bachelor i pædagogik
Ansat siden 2021

Maria Lange

Udd. Lærer
Ansat siden 2020

Line Skotte

Social og Sundhedsassistent
Ansat siden 2022

Rebecca Hattesen

Udd. Pædagogisk Mentor
Ansat siden 2021

Michel Christensen

Udd. Pædagogisk Mentor
Ansat siden 2021

Mathias Holst

Pædagogstuderende
Ansat siden 2016

Rolige omgivelser ved bosted for unge

Happy

Servicehund,
Golden Retriever

Drift og administration

Økonomistyring, IT-systemer og GDPR, Fysiske rammer, Virksomheds dokumentation, Rapportering samt ekstern kommunikation

Max Seeger, Administration

Administration/Økonomi/IT.
Ansat siden 2014

Gitte Binne

Pedel og Omsorgsmedarbejder.
Ansat siden 2017