Kontakt

Personale

Opholdsstedet Soranahus’ faste medarbejdere har i forbindelse med ansættelse gennemført et forløb, der munder ud i opstilling
af en personlig, faglig udviklingsplan, som sigter mod at opnå et generelt højt kompetence- og kvalifikationsniveau
på Soranahus generelt og hos den enkelte.

Dette for at udvikle Soranahus til en mønstervirksomhed, der udgør et meningsfuldt praksisfelt for medarbejderne –
og som skaber bæredygtige resultater for de unge/borgerne. Soranahus arbejder kun med personale som
alle har en baggrund og erfaring der til enhver tid vil kunne understøtte de unges behandlingsbehov.

Soranahus sætter krav til at alle i personalestaben deltager i både supervision og intern uddannelse der foregår løbende.

Heidi Seeger, Leder

Bachelor i pædagogik samt Leder Udd. fra Niels Brock.

Michele Holst

Bachelor i pædagogik

Magnus Drews

Bachelor i pædagogik

Kristine Rodemund

Bachelor Sygeplejerske og Sundhedsfaglig kordinator.

Anders Jensen

Udd. Pædagogisk Ass.

Ilknur Sarikaya

Bachelor i pædagogik

Maria Lange

Udd. Lærer

Michel Christensen

Udd. Pædagogisk Mentor

Iben Johnsen

Bachelor i pædagogik & Cand.Pæd.Psyk.Stud

Line Skotte

Social og Sundhedsassistent

Patrick Raftgård

Udd. Pædagogisk Mentor

María Bluhme

Bachelor i pædagogik

Mathias Holst

Udd. Pædagogisk Mentor

Caroline Norlund

Sygeplejeske

Rasmus Løventannen

Pædagogmedhjælper

Rolige omgivelser ved bosted for unge

Happy

Servicehund,
Golden Retriever

Drift og administration

Økonomistyring, IT-systemer og GDPR, Fysiske rammer, Virksomheds dokumentation, Rapportering samt ekstern kommunikation

Max Seeger, Administration

Administration/Økonomi/IT.

Gitte Binne

Omsorgsmedarbejder

Veli Aydin

Pedel