Personale

Opholdsstedet Soranahus’ faste medarbejdere har i forbindelse med ansættelse gennemført et forløb, der munder ud i opstilling
af en personlig, faglig udviklingsplan, som sigter mod at opnå et generelt højt kompetence- og kvalifikationsniveau
på Soranahus generelt og hos den enkelte.

Dette for at udvikle Soranahus til en mønstervirksomhed, der udgør et meningsfuldt praksisfelt for medarbejderne –
og som skaber bæredygtige resultater for de unge/borgerne. Soranahus arbejder kun med uddannet personale som
alle har en baggrund og erfaring der til enhver tid vil kunne understøtte de unges behandlingsbehov.

Heidi Holst Seeger, Leder

Bachelor i pædagogik samt Leder Udd. fra Niels Brock.
Ansat siden 2014

Cecilie Joy Olsen, Souschef

Bachelor i pædagogik samt Leder Udd. fra Niels Brock.
Ansat siden 2016

Kristine Rodemund, Sygeplejerske

Bachelor Sygeplejerske og Sundhedsfaglig kordinator.
Ansat siden 2018

Mick Christensen, Pædagog

Uddannet Kognitiv coach.
Ansat siden 2016

Sasja Hansen, Pædagog

Bachelor i pædagogik.
Ansat siden 2017

Sara El-Masri, Pædagog

Bachelor i pædagogik.
Ansat siden 2017

Aviva Bernstein, Pædagog

Uddannet Cand.Mag.Psyk
Ansat siden 2019

Tugba Ocak

Bachelor i pædagogik.
Ansat siden 2019

Esra Cakiroglu, Pædagog

Uddannet Cand. Pæd.
Ansat siden 2019

Michele Holst Seeger

Sidste års,
Pædagogstuderende

Fast vikar stab

Soranahus’ faste vikarer har alle mange års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge. Soranahus sætter krav
til at vikar staben, på ligefod med det faste personale, alle deltager i både supervision og intern uddannelse.

Mathias Gryning

Pædagogmedhjælper.
Ansat siden 2018

Silas Awwad

Pædagogmedhjælper.
Ansat siden 2016

Mathias Holst

Pædagogmedhjælper.
Ansat siden 2019

Mickey Schiøtt

Pædagogmedhjælper.
Ansat siden 2017

Drift og administration

Økonomistyring, IT-systemer og GDPR, Fysiske rammer, Virksomheds dokumentation, Rapportering samt ekstern kommunikation

Max Seeger, Administration

Administration/Økonomi/IT.
Ansat siden 2014

Gitte Binne

Pedel og Omsorgsmedarbejder.
Ansat siden 2017