Kontakt

Faglig tilgang og metoder

Relationer

Personaleudvikling

Familiesamarbejde

Kost og sundhed

Identitetsudvikling

Relationer

For at relationen mellem ung og voksen skal fungere udviklingsstøttende for den unge, er det vigtigt, at den voksne tager det overordnede ansvar, men understøtter et ligeværdigt forhold. Det er en forudsætning for den unges trivsel og positive udvikling, at den voksne i relationen med den unge:

  • Er lydhør, nærværende og medlevende
  • Har positive forventninger til den unge
  • Har et anerkendende menneskesyn
  • Undgår skældud
  • Guider den unge og viser positive alternativer
  • Uddyber og italesætter fællesoplevelser
  • Kan justere sig i forhold til den unges udvikling
  • Giver mening til den unges oplevelse af omverden, ved at beskrive og forklare

Det pædagogiske relationsarbejde kan kræve, at nogle af den ansattes personlige evner udvikles. Derfor arbejder vi med kommunikation og konflikthåndtering, og vi støtter hinanden i at udvikle både de unges og personalets personlige relationskompetencer.

Vi er bevidste om, at den unges relationer til venner er en vigtig del af den unges liv, når de ankommer til Soranahus. Derfor hjælper vi via vores behandlingsmetoder den unge til at skelne mellem sunde og usunde relationer. De unges relationer er afgørende for, at de tør påbegynde deres personlige udvikling og dermed kan tage bevidst afstand til usunde relationer.

Som personale på opholdsstedet Soroanhus, er vi både omsorgspersoner og rollemodeller for den unge. Vi tør stille op, åbne op og give af os selv i relationen, sådan at den unge kan spejle sig i vores adfærd og derved opnå nye kompetencer til at danne styrkende relationer til hovedsageligt andre unge og voksne.

Heidi Holst Seeger, Leder