Tværfagligt Samarbejde

Skole:
Vi samarbejder med både folke- og specialskoler i og omkring opholdsstedernes lokalområder.

Psykolog og speciallæge:
Vi samarbejder med alle speciallæger samt distriktspsykiatrien i henholdsvis Slagelse, Næstved og Holbæk.

SSP/PPR:
Vi har et tæt samarbejde med både SSP og PPR i Slagelse og Holbæk kommuner. Skoletilbud efter individuelle behov og kompetencer aftales med anbringende myndighed og PPR. Der laves løbende vurderinger af den unges kompetencer og muligheder i forhold til skole, uddannelsestilbud, erhvervsarbejde, mm.

Supervision:
Vi vægter supervision højt, fordi det er vigtigt at udvikle sig og have indsigt i den enkeltes problematikker samt egen betydning i relationerne. Supervisionen kan vælges ud fra aktuelle behov og kan være personlig eller i gruppesammenhæng, både i forhold til det pædagogiske arbejde og samarbejde, enkelte unge etc. Vi har tilknyttet ekstern supervisor Torben Bloksgaard.

Heidi Holst Seeger, Leder