Ledige Job

Her opdaterer vi løbende vores ledige stillinger hos Opholdsstedet Soranahus.
Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.
For at læse mere om stillingerne og ansøgning, vælg da venligst det job der har din interesse, nedenfor.

Uddannet Pædagog 37 timer på Soranahus.

Fonden Soranahus har ambitiøse mål om at udvikle det bedste bo- og behandlingstilbud til unge.
Det er vores erfaring at mange unge bliver introduceret til euforiserende stoffer i teenagerårene og for nogle udvikler det sig til et forbrug af euforiserende som selvmedicinering. Derfor tillægger Soranahus stor værdi i at kunne hjælpe de unge til at vælge rusmidler fra, ved blandt andet at have uddannet personale ansat med erfaring inden for dette felt og søger pt. en udvidelse af staben med disse kompetencer.

Soranahus – hvem er vi?

Soranahus er et privat opholdssted til unge med betydelige udfordringer etableret i 2014
og er beliggende i Undløse, syd for Holbæk, på Sjælland. Afdelingen har plads til 11 unge.
Soranahus leverer desuden forældresupervision internt/eksternt og er godkendt til §66, §76 og §107.

Målgruppen er drenge og piger med normal begavelse, som mangler visse psykiske og sociale kompetencer
og derfor har en begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav.
Alderen er mellem 12-18 år med forlængelse frem til 25 år.

Det kan være unge, som gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser som følge
af omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb. Typisk har de savnet rollemodeller
og oplevelsen af faste, trygge rammer, manglende tillid til egne evner og omverdenen som helhed.

Soranahus har et højt fagligt ambitionsniveau, hvor den faglige kvalitet og dét at kunne gøre en
forskel for den enkelte unge er et helt afgørende fokus. Soranahus har igangsat en udviklingsproces
frem mod et sammenhængende, systematisk behandlingskoncept.

Stillingen og jobbet:

Ansøger er ansvarlig for at fastholde og videreudvikle en pædagogisk indsats af høj kvalitet, samtidigt med at afdelingen og Soranahus som helhed udgør, et meningsfuldt praksisfelt for alle medarbejdere.

Soranahus er et opholdssted, der understøtter en robust personlig udvikling hos vores unge –
frem mod mere selvstændighed og evne til i maksimal grad at klare sig selv i samfundet og i de nære sociale relationer.

Ansøger skal gennem sin indsats og hele sin væremåde understøtte denne praksis, og bidrage til de
kvalitativt professionelle og bæredygtige relationer mellem medarbejdere og de unge – og mellem de unge indbyrdes.

Vores pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på struktur, low arousal med en anerkendende og mentaliserende tilgang samt kognitiv adfærdsterapi. Hvor neuropsykologi og neuropædagogik er selve forståelsesrammen, er anerkendende pædagogik, mentalisering, low arousal samt kognitiv adfærdsterapi metoder/tilgange, hvorved vi skaber resultater.

På Soranahus er tydelig, en forudsigelig hverdagsstruktur, krav og omsorg naturlige elementer i behandlingen.


 

 

Ansøgerens profil:

Ansøger forventes at være afklaret i sine private forhold, og har en længere erfaring i at arbejde fagligt professionelt med meget udfordrede mennesker. Ansøger skal være psykisk robust og kunne praktisere behandling gennem handling – dvs. at kunne samarbejde pædagogisk via synlige voksenhandlinger.

Kvalifikationer:

Uddannelse som pædagog/socialpædagog/Cand. Pæd. Pæd. Psyk. med dokumenteret efteruddannelse, der er relevant for arbejdet med stærkt udfordrede unge.

Erfaring og kompetence:

 • Minimum 3 års erfaring inden misbrug/forbrug af euforiserende stoffer.
 • Være tydelig i kravs sætning, forventninger til de unge og kan sige fra med en respektiv og anerkendende tilgang.
 • At du er god til at etablere og opretholde en positiv relation til de unge og forstår betydningen af denne relation i det pædagogiske arbejde.
 • Kan formidle både skriftligt såvel som mundtligt faglige budskaber.
 • Kan bevare overblikket i svære situationer, er handlekraftig og kan træffe selvstændige beslutninger.
 • At kunne afstemme kontakten til den enkelte unge ud fra en vurdering af dennes behov.
 • Arbejde mentaliserende i tilgangen til de unge
 • Du, mestre at kunne have en differentieret tilgang til den enkelte ung, inden for de givne behandlingsrammer.
 • Du anerkender de unges forskelligheder og i den pædagogiske praksis er du åben og nysgerrig omkring den unges og egne konkrete udfordringer og reaktioner.
 • Gennem din professionelle praksis har du udviklet evnen til at etablere professionelle – og pædagogisk effektive – relationer til unge mennesker.
 • Kompetence til at bruge egen person i behandlingsarbejdet professionelt samt indgå i den systematiske brug af supervision og intern uddannelse herunder sagssupervision.
 • At du er en teamplayer og ønsker et tæt samarbejde med dine kolleger hvor du formår at reflektere og egen og andres praksis.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads, hvor vi vægter kvalitet og udvikling højt.
 • Et solidt fagligt funderet team.
 • En reflekterende kultur, hvor vidensdeling er en naturlig del af hverdagen, og hvor vi ser forskellighed som en styrke.
 • Nærværende og anerkendende ledelse.
 • Faste supervisionsdage og internuddannelse i Neupsykologi, Neupædagogik, Mentalisering og Low arousal samt kurser inden for fagområdet.
 • Ungekonference hver 14.dag og personalemøde hver 4.uge.
 • God og grundig introduktion til Soranahus og de unge.
 • Daglig sparring fra dine engagerede kolleger.
 • En mødeplan, der giver plads til andre interesser og fokus i din hverdag.

Vilkår:

Løn efter kvalifikationer. Soranahus arbejder sammen med SL omkring at præsentere de ansatte for en overenskomst-lignede ansættelseskontrakt og der tilbydes bl.a. løn under sygdom, pension, sundhedssikring mv.

Brug af egen bil i begrænset omfang og efter statens kørselstariffer. Det er vigtigt at du forholder dig til arbejdstiden som vil være en blanding af aften, døgn og weekend. Der vil være 12-15 vagter pr. md. inkl. hver 2.weekend.

Ansættelsesproces

Ansættelse snarest mulig hvorfor ansøgninger vil blive gennemgået løbende.
Ansøgning sendes via e-mail til
heidi@soranahus.dk

Kvalificerede ansøgere indkaldes løbende til et første besøg på Soranahus og en samtale om jobbet.
På baggrund af besøget tager ansøgeren stilling til om ansøgning opretholdes, Soranahus tager tilsvarende stilling til, om der tilbydes et videre forløb.

Der indhentes referencer inden der afgives et tilbud om ansættelse. Såfremt referencer er tilfredsstillende, forhandles vilkår og ansættelse aftales.

Yderligere information fås hos Heidi Holst Seeger, Leder,
tlf. 57 80 67 80, mobil 51 815 816 eller @: Heidi@soranahus.dk

Timelønnet under udd. indenfor det socialpædagogiske eller psykologiske felt

Fonden Soranahus har ambitiøse mål om at udvikle det bedste bo- og behandlingstilbud til unge. Vi søger timelønnet der vil og
kan medvirke til, at vi realiserer Soranahus’ potentiale.

Soranahus – hvem er vi?
Soranahus er et privat opholdssted til unge med betydelige udfordringer etableret i 2014 og er beliggende i Undløse,
syd for Holbæk, på Sjælland. Afdelingen har plads til ni unge. Soranahus leverer desuden forældresupervision internt/eksternt
og er godkendt til §66, §76 og §107.

Målgruppen er drenge og piger med normal begavelse, som mangler visse psykiske og sociale kompetencer og derfor har en
begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav. Alderen er mellem 12-18 år med forlængelse frem
til 25 år.

Det kan være unge, som gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser som følge af omsorgssvigt, pludselige
tab eller fysiske/psykiske overgreb. Typisk har de savnet rollemodeller og oplevelsen af faste, trygge rammer, manglende tillid
til egne evner og omverdenen som helhed.

Soranahus har et højt fagligt ambitionsniveau, hvor den faglige kvalitet og dét at kunne gøre en forskel for den enkelte unge
er et helt afgørende fokus. Soranahus har igangsat en udviklingsproces frem mod et sammenhængende, systematisk
behandlingskoncept.

Stillingen og jobbet:
Ansøger har lysten og nysgerrigheden for at være en del af et hus med en pædagogisk faglighed af høj kvalitet.
Soranahus som helhed udgør, et meningsfuldt praksisfelt for alle medarbejdere hvor der er mulighed for udvikle egne kompetencer.

Soranahus er et opholdssted, der understøtter en robust personlig udvikling hos vores unge frem mod mere selvstændighed og evne
til i maksimal grad at klare sig selv i samfundet og i de nære sociale relationer.

Ansøger skal gennem sin indsats og hele sin væremåde understøtte denne praksis, og bidrage til de kvalitativt professionelle og
bæredygtige relationer mellem medarbejdere og de unge – og mellem de unge indbyrdes. Der arbejdes ud fra Soranahus’
behandlingsmodel via neuropsykologisk, neuropædagogisk, mentaliserende og low arousal tilgang. Behandlingen tager afsæt i
relationspædagogik, hvor en tydelig og forudsigelig hverdagsstruktur, krav og omsorg indgår som naturlige elementer.

Ansøgerens profil
Ansøger forventes at være afklaret i sine private forhold og have en lyst til at arbejde fagligt professionelt med meget udfordrede
unge mennesker. Ansøger skal være psykisk robust og kunne praktisere behandling gennem handling – dvs. at kunne samarbejde
pædagogisk via synlige voksenhandlinger.

Kvalifikationer:
I gang med en uddannelse indenfor det socialpædagogiske eller psykologiske felt herunder pædagog/ Cand. Pæd. Pæd./ Cand. Psyk.
eller anden relevant uddannelse

Erfaring og kompetence:

 • Vil være et plus med erfaring fra en sammenlignelig målgruppe men ikke et krav.
 • Konkret at kunne vise en ung, hvad handlingen går ud på. Være tydelig i krav til og forventninger til de unge og kan sige fra
  med en respektiv og anerkendende tilgang.
 • At du er god til at etablere og opretholde en positiv relation til de unge og forstår betydningen af denne relation i det
  pædagogiske arbejde.
 • Kan formidle både skriftligt såvel som mundtligt faglige budskaber.
 • Kan bevare overblikket i svære situationer, er handlekraftig og kan træffe selvstændige beslutninger.
 • At kunne afstemme kontakten til den enkelte unge ud fra en vurdering af dennes behov. Gennem brug af mentalisering
  forstås den unges perspektiv, og relations arbejdet afpasses herefter.
 • Du, mestre at kunne have en differentieret tilgang til den enkelte ung, inden for de givne behandlingsrammer.
 • Du anerkender de unges forskelligheder og i den pædagogiske praksis er du åben og nysgerrig omkring den unges og
  egne konkrete udfordringer og reaktioner.
 • Kompetence til at bruge egen person i behandlingsarbejdet professionelt samt indgå i den systematiske brug af
  supervision og intern uddannelse herunder sagssupervision.
 • At du er en teamplayer og ønsker et tæt samarbejde med dine kolleger hvor du formår at reflektere over egen og
  andres praksis.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads, hvor vi vægter kvalitet og udvikling højt
 • En reflekterende kultur, hvor vidensdeling er en naturlig del af hverdagen, og hvor vi ser forskellighed som en styrke.
 • Nærværende og anerkendende ledelse.
 • Faste supervisionsdage og internuddanelse i Neuropsykologi, Neuropædagogik, Mentalisering og Low arousal.
 • Ungekonference hver 14.dag pg personalemøde hver 4.uge. 
 • God og grundig introduktion til Soranahus og de unge. 
 • Daglig sparring fra dine engagerede kollegaer.
 • En mødeplan, der giver plads til andre interesser og fokus i din hverdag.

Vilkår

Løn 192 dkr. i timen. Brug af egen bil i begrænset omfang og efter statens kørselstariffer.
Det er vigtigt at du forholder dig til arbejdstiden som vil være en blanding af
aften, døgn og weekend.

Ansættelsesproces
Snarest mulig og ansøgning sendes via mail herunder.

Kvalificerede ansøgere indkaldes løbende til et første besøg på Soranahus og en
samtale om jobbet da behovet for vikarer er akut.

Yderligere information fås hos Heidi Holst Seeger, Leder, tlf. 57 80 67 80,
mobil 51 815 816 eller på mail Heidi@soranahus.d

Vi hører gerne fra dig, hvis du har lyst og evne til at være med til at skabe Danmarks bedste socialpædagogiske opholdssteder. Vi tilbyder bl.a. ambitiøse kollegaer, åben dialog. fokus på livsglæde, humor, høj faglighed, kompetenceudvikling og medindflydelse. Vores forventninger til dig er bl.a.:

 • At du har sat dig ind i vores pædagogiske tilgang, metoder og målgruppe (som du kan læse om på hjemmesiden).
 • At du har en pædagogisk uddannelse og gerne erfaring med vores tilgang, metoder og målgruppe.
 • At du er ansvarsbevidst, kan reflektere over dig selv og ser kollegial sparring som en del af din faglighed.
 • At du kan indgå i et struktureret arbejdsmiljø, er psykisk og fysisk robust samt forandringsparat.
 • At du kan arbejde i relationen og omsætte en handleplan i praksis og udarbejde statusbeskrivelser.
 • At du har en tydelig personlighed og i stand til at sætte grænser og samtidig udviser tålmodighed og respekt i samarbejdet med den enkelt

Send en uopfordret ansøgning til os på mail@soranahus.dk