Ledige Job

Her opdaterer vi løbende vores ledige stillinger hos Opholdsstedet Soranahus.
Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.
For at læse mere om stillingerne og ansøgning, vælg da venligst det job der har din interesse, nedenfor.

Fonden Soranahus har ambitiøse mål om at udvikle de bedste bo- og behandlingstilbud til unge.
Vi søger en pædagoger der vil og kan medvirke til, at vi realiserer Soranahus’ potentiale.

Soranahus – hvem er vi?
Soranahus er et privat opholdssted til unge med betydelige udfordringer etableret i 2014 og er beliggende i Undløse,
syd for Holbæk, på Sjælland. Afdelingen har plads til ni unge. Soranahus leverer desuden familiearbejde og efterværn.
Målgruppen er drenge og piger med normal begavelse, som mangler visse psykiske og sociale kompetencer og derfor har
en begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav. Alderen er mellem 12-18 år med
forlængelse frem til 25 år. Det kan være unge, som gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser
som følge af omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb. Typisk har de savnet rollemodeller og
oplevelsen af faste, trygge rammer, manglende tillid til egne evner og omverdenen som helhed.

Soranahus har et højt fagligt ambitionsniveau, hvor den faglige kvalitet og dét at kunne gøre en forskel for den enkelte
unge er et helt afgørende fokus. Aktuelt er vi inde i en proces, hvor vi har sat turbo på at udvikle kvaliteten yderligere
både i vores pædagogiske praksis og i den samlede virksomhed. Soranahus har igangsat en udviklingsproces frem mod
et sammenhængende, systematisk behandlingskoncept.

Stillingen og jobbet:
Ansøger er ansvarlig for at fastholde og videreudvikle en pædagogisk indsats af høj kvalitet, samtidigt med at afdelingen
og Soranahus som helhed udgør, et meningsfuldt praksisfelt for alle medarbejdere. Soranahus er et opholdssted, der
understøtter en robust personlig udvikling hos vores unge frem mod mere selvstændighed og evne til i maksimal grad at
klare sig selv i samfundet og i de nære sociale relationer.

Ansøger skal gennem sin indsats og hele sin væremåde understøtte denne praksis, og bidrage til de kvalitativt professionelle
og bæredygtige relationer mellem medarbejdere og de unge – og mellem de unge indbyrdes. Der arbejdes ud fra Soranahus’
behandlingsmodel via neuropsykologisk, neuropædagogisk og mentaliserende tilgang. Behandlingen tager afsæt i
relationspædagogik, hvor en tydelig og forudsigelig hverdagsstruktur, krav og omsorg indgår som naturlige elementer.

Ansøgerens profil
Ansøger forventes at være afklaret i sine private forhold, og har en længere erfaring i at arbejde fagligt professionelt med
meget udfordrede mennesker. Ansøger skal være psykisk robust og kunne praktisere behandling gennem handling – dvs.
at kunne samarbejde pædagogisk via synlige voksenhandlinger.

Kvalifikationer:
Uddannelse som pædagog/ socialpædagog/Cand. Pæd. Pæd. Psyk. med dokumenteret efteruddannelse, der er relevant for
arbejdet med stærkt udfordrede unge.

Erfaring og kompetence:
– Minimum 3 års erfaring fra en sammenlignelig målgruppe.

– Konkret at kunne vise en ung, hvad handlingen går ud på. Være tydelig i krav til og forventninger til de unge og kan sige fra med en respektiv og anerkendende tilgang.

– At du er god til at etablere og opretholde en positiv relation til de unge og forstår betydningen af denne relation i det pædagogiske arbejde.

– Kan formidle både skriftligt såvel som mundtligt faglige budskaber.

– Kan bevare overblikket i svære situationer, er handlekraftig og kan træffe selvstændige beslutninger.

– At kunne afstemme kontakten til den enkelte unge ud fra en vurdering af dennes behov. Gennem brug af mentalisering forstås den unges perspektiv, og relations arbejdet afpasses herefter.

– Du mestre at kunne have en differentieret tilgang til den enkelte ung, inden for de givne behandlingsrammer.

– Du anerkender de unges forskelligheder og i den pædagogiske praksis er du åben og nysgerrig omkring den unges og egne konkrete udfordringer og reaktioner.

– Gennem din professionelle praksis har du udviklet evne til at etablere professionelle – og pædagogisk effektive – relationer til unge mennesker.

– Kompetence til at bruge egen person i behandlingsarbejdet professionelt samt indgå i den systematiske brug af supervision og intern uddannelse herunder sagssupervision.

– At du er en teamplayer og ønsker et tæt samarbejde med dine kolleger hvor du formår at reflektere og egen og andres praksis.

Vilkår
Løn efter kvalifikationer. Soranahus arbejder sammen med SL omkring at præsentere de ansatte for en overenskomst-lignede
ansættelses kontrakt og der tilbydes bl.a. løn under sygdom, pension, sundhedssikring mv.

Brug af egen bil i begrænset omfang og efter statens kørselstariffer. Det er vigtigt at du forholder dig til arbejdstiden som vil
være en blanding af aften, døgn og weekend. Der vil være 12-15 vagter pr. md. inkl. hver 2.weekend.

Ansættelsesproces
Snarest mulig og ansøgning sendes via e-mail til heidi@soranahus.dk.
Kvalificerede ansøgere indkaldes løbende til et første besøg på Soranahus og en samtale om jobbet.
Datoen fastsættes ligeså snart Soranahus har overblik over antallet af kvalificerede ansøgere.
På baggrund af besøget tager ansøgeren stilling til om ansøgning opretholdes,
Soranahus tager tilsvarende stilling til, om der tilbydes et videre forløb.

Det videre forløb består af ansøgerens dialog med Soranahus’ konsulent på ansættelsen,
Cristian Lima, HR7. Der gennemføres en profiltest og en kognitiv test, som tilsendes de
udvalgte kandidater elektronisk. Der vil være en testtilbagemelding telefonisk inden anden
samtale.

Anden samtale gennemføres efterfølgende enten hos HR7 Wesselsgade 24, 2200 København
N. eller pr. telefon. Der indhentes referencer inden der afgives et tilbud om ansættelse.

Såfremt referencer er tilfredsstillende, forhandles vilkår og ansættelse aftales.
Yderligere information fås hos Heidi Holst Seeger, Leder, tlf. 57 80 67 80, mobil 51 815 816
eller @: Heidi@soranahus.dk

Vi hører gerne fra dig, hvis du har lyst og evne til at være med til at skabe Danmarks bedste socialpædagogiske opholdssteder. Vi tilbyder bl.a. ambitiøse kollegaer, åben dialog. fokus på livsglæde, humor, høj faglighed, kompetenceudvikling og medindflydelse. Vores forventninger til dig er bl.a.:

  • At du har sat dig ind i vores pædagogiske tilgang, metoder og målgruppe (som du kan læse om på hjemmesiden).
  • At du har en pædagogisk uddannelse og gerne erfaring med vores tilgang, metoder og målgruppe.
  • At du er ansvarsbevidst, kan reflektere over dig selv og ser kollegial sparring som en del af din faglighed.
  • At du kan indgå i et struktureret arbejdsmiljø, er psykisk og fysisk robust samt forandringsparat.
  • At du kan arbejde i relationen og omsætte en handleplan i praksis og udarbejde statusbeskrivelser.
  • At du har en tydelig personlighed og i stand til at sætte grænser og samtidig udviser tålmodighed og respekt i samarbejdet med den enkelt

Send en uopfordret ansøgning til os på mail@soranahus.dk