Ledige Job

Her opdaterer vi løbende vores ledige stillinger hos Opholdsstedet Soranahus.
Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.
For at læse mere om stillingerne og ansøgning, vælg da venligst det job der har din interesse, nedenfor.

Fonden Soranahus har ambitiøse mål om at udvikle det bedste bo- og behandlingstilbud til unge.
Vi søger vikarer der vil og kan medvirke til, at vi realiserer Soranahus’ potentiale.

 

Soranahus – hvem er vi?

Soranahus er et privat opholdssted til unge med betydelige udfordringer etableret i 2014 og er 
beliggende i Undløse, syd for Holbæk, på Sjælland. Afdelingen har plads til ni unge.

Soranahus leverer desuden familie arbejde og efterværn. 
Målgruppen er drenge og piger med
normal begavelse, som mangler visse psykiske og sociale kompetencer og derfor har 
en begrænset
evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav. Alderen er mellem 12-18
år med 
forlængelse frem til 25 år. Det kan være unge, som gennem opvæksten har været udsat
for traumatiske oplevelser 
som følge af omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb.
Typisk har de savnet rollemodeller og 
oplevelsen af faste, trygge rammer, manglende tillid til egne
evner og omverdenen som helhed.

 

Soranahus har et højt fagligt ambitionsniveau, hvor den faglige kvalitet og dét at kunne gøre en
forskel for den enkelte 
unge er et helt afgørende fokus. Aktuelt er vi inde i en proces, hvor vi har sat
turbo på at udvikle kvaliteten yderligere 
både i vores pædagogiske praksis og i den samlede virksomhed.
Soranahus har igangsat en udviklingsproces frem mod 
et sammenhængende, systematisk behandlingskoncept.

 

Stillingen og jobbet:

Ansøger har lysten og nysgerrigheden for at være en del af et hus med en pædagogisk indsats af høj
kvalitet. På Soranahus arbejder vi Neuropsykologisk, Neuropædagogik og Mentaliserende.

Soranahus som helhed udgør, et meningsfuldt praksisfelt for alle medarbejdere hvor der er mulighed
for udvikle egne kompetencer.

Soranahus er et opholdssted, der understøtter en robust personlig udvikling hos vores unge frem mod
mere selvstændighed og evne til i maksimal grad at klare sig selv i samfundet og i de nære sociale relationer.

Ansøger skal gennem sin indsats og hele sin væremåde understøtte denne praksis, og bidrage til de
kvalitativt professionelle 
og bæredygtige relationer mellem medarbejdere og de unge – og mellem de unge
indbyrdes. Der arbejdes ud fra Soranahus’ b
ehandlingsmodel via neuropsykologisk,  europædagogisk og
mentaliserende tilgang. Behandlingen tager afsæt i 
relationspædagogik, hvor en tydelig og forudsigelig
hverdagsstruktur, krav og omsorg indgår som naturlige elementer.

 

Ansøgerens profil

Ansøger forventes at være afklaret i sine private forhold, og har en længere erfaring i at arbejde fagligt
professionelt med meget udfordrede mennesker. Ansøger skal være psykisk robust og kunne praktisere
behandling 
gennem handling – dvs. at kunne samarbejde pædagogisk via synlige voksenhandlinger.

 

Kvalifikationer:

I gang med en uddannelse indenfor området som pædagog/Cand. Pæd. Pæd./ Psyk. eller anden relevant
uddannelse for at komme i betragtning til at arbejde med stærkt udfordrede unge.

Erfaring og kompetence:

– Meget gerne erfaring fra en sammenlignelig målgruppe.

– Konkret at kunne vise en ung, hvad handlingen går ud på. Være tydelig i krav til og forventninger til
de unge og kan sige fra med en respektiv og anerkendende tilgang.

– At du er god til at etablere og opretholde en positiv relation til de unge og forstår betydningen af
denne relation i det pædagogiske arbejde.

– Kan formidle både skriftligt såvel som mundtligt faglige budskaber.

– Kan bevare overblikket i svære situationer, er handlekraftig og kan træffe selvstændige beslutninger.

– At kunne afstemme kontakten til den enkelte unge ud fra en vurdering af dennes behov. Gennem brug
af mentalisering forstås den unges perspektiv, og relations arbejdet afpasses herefter.

– Du mestre at kunne have en differentieret tilgang til den enkelte ung, inden for de givne behandlingsrammer.

– Du anerkender de unges forskelligheder og i den pædagogiske praksis er du åben og nysgerrig omkring den
unges og egne konkrete udfordringer og reaktioner.

– Kompetence til at bruge egen person i behandlingsarbejdet professionelt samt indgå i den systematiske brug
af supervision og intern uddannelse herunder sagssupervision.

 

– At du er en teamplayer og ønsker et tæt samarbejde med dine kolleger hvor du formår at reflektere og egen
og andres praksis.

Vilkår

Løn 185 dkr i timen. Brug af egen bil i begrænset omfang og efter statens kørselstariffer. Det er vigtigt at du
forholder dig til arbejdstiden som vil 
være en blanding af aften, døgn og weekend. 

Ansættelsesproces

Snarest mulig og ansøgning sendes via e-mail til heidi@soranahus.dk.

Kvalificerede ansøgere indkaldes løbende til et første besøg på Soranahus og en samtale om
jobbet da behovet for vikarer er akut.

Yderligere information fås hos Heidi Holst Seeger, Leder, tlf. 57 80 67 80, mobil 51 815 816 eller @: Heidi@soranahus.dk

Vi hører gerne fra dig, hvis du har lyst og evne til at være med til at skabe Danmarks bedste socialpædagogiske opholdssteder. Vi tilbyder bl.a. ambitiøse kollegaer, åben dialog. fokus på livsglæde, humor, høj faglighed, kompetenceudvikling og medindflydelse. Vores forventninger til dig er bl.a.:

  • At du har sat dig ind i vores pædagogiske tilgang, metoder og målgruppe (som du kan læse om på hjemmesiden).
  • At du har en pædagogisk uddannelse og gerne erfaring med vores tilgang, metoder og målgruppe.
  • At du er ansvarsbevidst, kan reflektere over dig selv og ser kollegial sparring som en del af din faglighed.
  • At du kan indgå i et struktureret arbejdsmiljø, er psykisk og fysisk robust samt forandringsparat.
  • At du kan arbejde i relationen og omsætte en handleplan i praksis og udarbejde statusbeskrivelser.
  • At du har en tydelig personlighed og i stand til at sætte grænser og samtidig udviser tålmodighed og respekt i samarbejdet med den enkelt

Send en uopfordret ansøgning til os på mail@soranahus.dk