Kontakt

Om Soranahus

Opholdsstedet Soranahus er etableret i 2014 som en almennyttig fond med visionen om at skabe de bedst mulige udviklingsrammer for udsatte unge og en mission om at skabe Danmarks bedste socialpædagogiske opholdssteder.

Opholdsstedet Soranahus er stiftet af Heidi Holst Seeger og Max Seeger, som varetager henholdsvis den pædagogfaglige ledelse og den administrative ledelse. Fondens bestyrelse er sammensat med blik for de kompetencer, som sikrer faglig og økonomisk stabilitet samt evne til udvikling og tilpasning. Ordet Sorana er valgt da begge stifter er fra Sorø hvor de har boet det meste af deres liv. (Soraner – person fra Sorø)

Værdierne for Soranahus er baseret på mange års erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Vi er et åbent hus, der inviterer mennesker indenfor og som altid har en tro på, at også de med de hårdeste livsvilkår kan komme videre. Her er plads til det skæve, fordi det skaber dynamik og liv. Mennesker udvikler sig i samspillet med andre, og ved at lægge miljøet og kontakten til rette for de unge på Soranahus optimerer vi deres muligheder for at udvikle deres selvfølelse og selvstændighed, så de kan vokse følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt.

Soranahus’ er normeret til 9 unge mellem 12 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 25. år.


  • Vi interesserer os for og tager hånd om hinanden.
  • Vi værner om håbet.
  • Vi tør udfordres.
  • Vi vil den skæve vinkel.

Opholdsstedet Soranahus er medlem af LOS – Landsforeningen for sociale tilbud. Herigennem er vi med til at påvirke rammebetingelserne for det specialiserede sociale område og sætte fokus på kvalitet og respekt for individuelle behov.

Kontakt os og hør mere om hvad vi er et for opholdssted.

Heidi Holst Seeger, Leder