Faglig tilgang og metoder

Relationer

Personaleudvikling

Familiesamarbejde

Kost og sundhed

Identitetsudvikling

Identitetsudvikling

Med udgangspunkt i den enkelte unges udviklingsniveau og ressourcer udarbejder kontaktpersonen handlestrategier og behandlings- og udviklingsplaner, der giver den unge handle- og forandringsmuligheder, som bidrager til en positiv identitetsudvikling og større selvstændighed.

De unges liv foregår i en konstant forandring af identitet. Der er en tendens til, at sociale roller og rollernes tilknyttede normer og værdier i vidt omfang kun har midlertidig værdi. Det vil sige, at den unge kun forholder sig til et specifikt sæt af værdier, så længe de føles at have betydning for den identitet, som den unge oplever at have eller stræber imod.

Der er tale om en kontinuerlig identitetsproces, der fortsætter livet igennem, og på opholdsstedet Soranahus har vi fokus på at give næring til en positiv identitetsproces ved at levere tryghed og anerkendelse. I samtaler med den unge evaluerer og bevidstgør vi hendes/hans adfærd og problematikker med henblik på at styrke den enkelte unges sociale færdigheder og evne til at handle hensigtsmæssigt.

Heidi Holst Seeger, Leder