Faglig tilgang og metoder

Relationer

Personaleudvikling

Familiesamarbejde

Kost og sundhed

Identitetsudvikling

Kost og sundhed

Der er tydelig sammenhæng mellem de unges generelle trivsel og den kost de indtager. Derfor nøjes vi ikke blot med at tilbyde en sund kost, men vi viser også en omsorg i at “forlange”, at de unge spiser sundt.

I hverdagen har vi fokus på at tilberede og tilbyde de unge en næringsrig og varieret kost. De voksne er til stede og nærværende ved måltidet og gør deres for at skabe en god og hyggelig stemning og varte de unge op.

De unge deltager i planlægning og tilberedning af aftensmad. Dette gøres i tæt samarbejde med en voksen, som tilpasser krav og ressourcer i forhold til den enkelte unge. Formålet er, at den unge bliver i stand til at tage ansvar for fællesskabet og samtidig lærer om kost, madlavning, husholdning og økonomi. Desuden er det vores erfaring, at den fælles madlavning ofte er en god ramme for en samtale med den unge.

Vi opfordrer de unge til at gå eller løbe ture og deltage i fritidsklubber, og der er fælles ture i motionscenter eller svømmehal. For de unge, der er på Soranahus i weekenden er der ofte også fysiske aktiviteter. Desuden er der mulighed for at hoppe i trampolin og spille bold i haven.

Vi hjælper de unge til en mere aktiv hverdag ved at synliggøre mulighederne, f.eks. ved at foreslå en gåtur eller tage en cykeltur sammen.

Den personlige hygiejne er dels et udtryk for, dels et grundlag for den unges trivsel. Kontaktpædagogen er særlig opmærksom på den personlige hygiejne og sikrer, at den unges basisbeklædning er i orden, og at den unge kommer regelmæssigt til frisør.

Soranahus er røgfrit for både voksne og unge. Eventuelle rygere henvises til at ryge udenfor på bestemte anviste arealer

Heidi Holst Seeger, Leder