Kontakt

Ledelse

Opholdsstedet Soranahus’ ledelse består af en fagledelse samt en bestyrelse.

Fagledelse

Fagledelsen har ansvar for udvikling og vedligeholdelse af Soranahus’ faglige metodegrundlag og behandlingsmodel, samt at den daglige pædagogiske praksis er i overensstemmelse med dette. Fagledelsen sikrer en fagligt meningsskabende dialog i den samlede professionelle stab på Soranahus, samt en kontinuerlig forbedring af de ansattes kvalifikationer og kompetencer med fokus på de behandlingsmæssige mål, der er sat for de enkelte unge.
Desuden sikrer fagledelsen, at der pågår et samarbejde med relevante, eksterne faglige ressourcer, herunder supervisor, med det formål at det sikres at Soranahus’ bringer seneste ”bedste viden” i brug i den pædagogiske praksis.

Fagledelsen sikrer ligeledes, at der til enhver tid er velfungerende rammer omkring den pædagogisk behandlingsmæssige indsats i samarbejdet med den enkelte unge, samt dokumentation heraf og rapportering herom.

 

Heidi Holst Seeger, Leder

Tværgående ansvar i forhold til faglig og personalemæssig ledelse og reference for afdelingsledere og psykolog. Heidi har manges års erfaring som leder fra flere forskellige opholdssteder, der modtager omsorgssvigtede, tidligt skadet børn og unge, ofte med begyndende misbrug. Heidi er ansat i 2014 og har følgende erfaring/uddannelser:

 • Bachelor i pædagogik
 • Diplomuddannelse i Neuropsykologi og neuropædagogik
 • Lederuddannet på Niels Brock
 • HAP behandler
 • Medicinhåndtering

 

Administration

Administrationen sikrer, at den samlede drift forløber smidigt, samt at der er foreligger opdaterede politikker og strategier for de forskellige indsatser på Soranahus. Der sikres rapporteringen til bestyrelsen, samt at der løbende gennemføres evaluering og opdatering af udførelse af indsatser på relevante områder.

 

Max Seeger, Administration/IT & Økonomi

Max har ansvar for at sørge for den samlede drift. Dette omfatter primært økonomistyring, IT-systemer og GDPR, fysiske rammer, HR-administration, myndighedsrelationer, virksomhedsdokumentation, rapportering og opfølgning samt ekstern kommunikation. Max er ansat i 2014 og har arbejdet mange år som selvstændig konsulent med fokus på virksomhedsudvikling, økonomioptimering, IT-effektivisering, salg og markedsføring samt kommunikation. Er uddannet Akademimerkonom m/speciale indenfor ledelse.

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig anvendelse af fondens kapital. Soranahus’ bestyrelse er sammensat med henblik på samlet at kunne bidrage med den professionelle kompetence og erfaring, som bedst muligt understøtter Soranahus’ faglige og økonomiske kvalitet og udvikling. Kontakt Soranahus bestyrelse via bestyrelse@soranahus.dk

 • Finn Gaardskjaer (fmd.), Tidligere kommunaldirektør.
  Solid leder- og direktionserfaring, herunder organisationsudvikling, strategi, økonomistyring og kommunalt samarbejde
 • Dennis Frederiksen, Fhv. partner i Deloitte. 
  Solid analytisk sans og viden omkring økonomi.
 • Henrik Mølgaard, Salg og marketing i større rejsebureau.
  Bestyrelseserfaring fra andre sammenhænge og lang erfaring med drift og administration
 • Lotte Feder, Udd. pædagog/Familieplejer
  Har selv arbejdet med målgruppen i mange år og har erfaring med lovgivning, tilsyn og kommune samarbejde

Heidi Holst Seeger, Leder