Kontakt

G-6 Facebook forbehold

Ny EU-dom om Facebook og Fonden Soranahus dataansvar på vores Facebookside.

EU-domstolen har den 5 juni 2018 afsagt en dom (C-210/16) om bl.a. dataansvaret for såkaldte fansider på Facebook (herhjemme også blot kaldet Facebook-sider, ikke at forveksle med privates Facebookprofiler). Fonden Soranahuss profil på Facebook er omfattet af denne dom, som du kan se her.

Dommen betyder, at vi og Facebook har et fælles dataansvar for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med besøg på vores Facebookside.

Dommen betyder konkret at:
Vi er sammen med Facebook fælles ansvarlig for at overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen (i forhold til den pågældende Facebook-side) Vi skal sikre, at besøgende på siden (uanset om de er Facebook-brugere eller ej) får information om persondatapolitikken og, i det omfang det er krævet, også giver samtykke til behandlingen

Vi skal sørge for at indgå en aftale med Facebook om fælles dataansvar, og i denne aftale skal det reguleres, hvem der har ansvar for hvad, og dem I behandler oplysninger om, skal have adgang til at se det væsentligste indhold af ansvarsfordelingen mellem Facebook og os.

Personer, der bliver registreret som følge af besøg på vores Facebookside kan udøve deres rettigheder over for os. Det gælder f.eks. retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse eller retten til sletning.

I forhold til et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne hæfter vi og Facebook solidarisk.

Vores Databeskyttelsespolitik kan du læse om her: Artikel13 og Privatliv-og-databeskyttelse.
Fonden Soranahus har ikke mulighed for, på nuværende tidspunkt, at indgå en aftale med Facebook om fælles dataansvar. Det Irske Datatilsyn er i dialog med Facebook herom i relation til alle virksomheder i Europa. Facebooks hovedkontor i Europa ligger i Irland.

Fonden Soranahus kan således ikke, på nuværende tidspunkt, leve op til dommens krav om fælles dataansvar med Facebook.
Hvis du derfor ønsker at kommunikere med os på Facebook fraskriver Fonden Soranahus sig ethvert ansvar for, at Fonden Soranahus kan leve op til kravene. Hvis du ikke kan acceptere dette, skal du forlade vores Facebookside nu.

Fonden Soranahus følger løbende udviklingen og så snart som muligt sikre, at også vores Facebookside kan overholde Fonden Soranahus databeskyttelsespolitik.