Kontakt

Faglig tilgang og metoder

Relationer

Personaleudvikling

Familiesamarbejde

Kost og sundhed

Identitetsudvikling

Familiesamarbejde

En del af vores primære opgave er at sikre den unges relationer til familie og andre betydningsfulde relationer til omverdenen udenfor Opholdsstedet Soranahus.

Soranahus prioriterer familiesamarbejde / forældre- og netværkssamarbejde højt, og har fokus på den unges netværk, skoleforløb, fritidsaktiviteter, misbrugsproblematik, sundhed, og adfærdsmønstre.

Metodens mål er at nedbringe den unges adfærds problemer, og opbygge en sundere og mere brugbar kontakt til familie og netværk.

Forældre/netværk er ikke bare vigtige samarbejds partnere, men også en betydelig del af den unges liv. Via dette samarbejde ser vi en mulighed for at danne ro omkring den unge også i forhold til hjemmebesøg. Uanset familiens ressourcer, er de berettede til at blive taget alvorligt, at blive hørt på og føle sig indflydelsesrige.

Hjemmebesøg, forældrebesøg og ferie aftales individuelt. Herudover tilbydes alle forældre en ugentlig telefon samtale med os, hvor de kan høre hvordan deres barn har haft det siden sidst, samt evt. andre emner vi kunne have brug for at få drøftet.

De andre sociale arenaer den unge færdes i såsom, fritidsaktiviteter, skole/uddannelse og fritidsjob indgår også som en væsentlig del af behandlingen. Sideløbende med den socialpædagogiske behandling samarbejdes der med den unges familie, dels omkring behandlingen og dels omkring praktiske forhold. Familie samarbejdet tilrettelægges ud fra familiens situation og muligheder set i forhold til den unges behov.

Heidi Holst Seeger, Leder