Studerende

Soranahus modtager én pædagogstuderende pr. praktikperiode.  For den studerende starter praktikforløbet med to forudgående besøg. Der modtages kun studerende i 3.års praktik. Dette er en måde på hvor vores pædagogiske evner og handlemetoder bliver udfordret og måske stillet sunde spørgsmålstegn ved samt ny dugfrisk viden bliver bragt i spil. Desuden er det en naturlig måde at udvikle sig selv på for både Soranahus og den studerende.

3. års praktik

Udover kravene til de foregående praktikperioder skal den studerende lære at gribe ind i de pædagogiske handlinger, vurdere dem i forhold til andre mulige måder at handle på og herudfra opstille nye handlingsforslag. Den studerende skal formulere arbejdsmetoder ud fra en personlig stillingtagen og teoretisk baggrund.

Nøgleord: 
Hvad sker der her?
Hvorfor sker det?
Hvad kan gøres anderledes?

Der skal udarbejdes en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling på Soranahus. Der skal i opgaven være diskussion mellem relevant teori og praksis. Den studerendes egne handlinger og løsningsforslag skal indgå som en væsentlig del af opgaven.

På Soranahus er der døgn-, aften, dagsvagter. Der kan påregnes perioder på dagen hvor den studerende er alene. Derfor er det også et krav til den studerende at vedkommende har kørekort (ikke bil).

Link til praktikbeskrivelse

Skulle du være interesseret, kontakt venligst, Leder Heidi Holst Seeger på telefon 57806780

Fonden Soranahus