Målgruppe

Soranahus er normeret til 18 unge.

9 unge i Dalmose og 9 unge i Undløse. Alderen er mellem 12 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 25.år.

Vores unge er normalt begavede drenge og piger, der for eksempel har mangel på psykiske og sociale kompetencer. Dette gør, at de ikke kan navigere, skelne og forholde sig til de normer og krav, et moderne samfund i stadig udvikling stiller til det enkelte individ.

Det kan være unge som bl.a. har været udsat for traumatiske oplevelser gennem opvæksten f.eks. som følge af omsorgssvigt, pludselige tab, fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb.

Den unge mangler afspejling i rollemodeller, oplevelsen af faste/trygge rammer samt tillid til egne evner og omverdenen som helhed.

Fælles for vores målgruppe er, at de alle har brug for hjælp – men ikke alle har brug for samme hjælp!

Fonden Soranahus