Om Soranahus – Bosted & Døgninstitution

Soranahus danner rammerne for to socialpædagogisk opholdssteder som drives som en fond med almennyttigt formål. Stederne ledes overordnet af Heidi Holst Seeger. Heidi har en bachelor i pædagogik, årtiers erfaring fra specialeområdet, leder uddannet på Niels Broch i København samt har taget Canabis HAP uddannelsen.

I troen om at kunne gøre en kæmpe forskel for de udsatte børn og unge blev Soranahus etableret, som selvejende fond med professionel bestyrelse, hvor målsætningen er at skabe optimale rammer for de unge udsatte og samtidig arbejde hen imod at skabe Danmarks bedste sociale pædagogiske opholdssteder.

Soranahus tilbyder familiesupervision og døgnbehandling der med høj faglighed, i et familiært miljø, bliver tilpasset og dermed tilgodeser den enkeltes behov og problem- stillinger ligesom vi fokusere på både familie inddragelse og det at sikre den unges tidlige voksenliv (efterværn)

Vi modtager unge, af begge køn, mellem 12 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 25.år.

Hos Soranahus får de unge en unik mulighed for at starte på en frisk i et trykt og familiært miljø hvor de kan få styrket deres selvværd, selvtillid, egen identitet og få et hjem, hvor de trives og udvikler sig til selvstændige individer. Soranahus er vejen til et godt liv.

Fonden Soranahus