Socialpædagogisk opholdssted for unge på Sjælland
(Vestsjælland - Nordvestsjælland )​

Socialpædagogisk opholdssted tæt på Holbæk

Soranahus er et opholdssted for unge på Sjælland, der ikke ligger langt fra København, da vi ligger tæt på Holbæk. Der er plads til 11 drenge og piger. Her er god plads både ude og inde, og du får et stort værelse, som du kan gøre til dit helt eget. Når du flytter ind, er vores vigtigste opgave at hjælpe dig på vej til et godt liv.

Opholdssted for unge med problemer – med et behov for assisterende voksne i dagligdagen

Soranahus er et opholdssted placeret i Tølløse på Sjælland, med fokus på unge med psykiske og sociale vanskeligheder gennem de svære teenageår og forbereder dem på et selvstændigt voksentilværelse.

Vores værdier er baseret på mange års erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Her er plads til det skæve fordi det skaber dynamik og liv, som bidrager til udvikling i samspillet med andre unge.1

Skriv til os vedr. vores opholdssted

Målgruppe

Servicelovens §66, stk. 1, nr. 5, §76 og §107.

 

Sagsbehandler

Find oplysninger om visitationsproces, priser etc.

At bo her

Til dig der overvejer at vælge Soranahus.

Familiesamarbejde

Familiesupervision er en integreret del af døgnanbringelsen.

Galleri

Se video og foto fra vores opholdssteder og vores ture.

Kontakt os

Benyt kontaktformularen nedenfor eller ring 57 80 67 80.

Socialpædagogisk opholdssted for unge

Socialpædagogisk opholdssted for unge på Sjælland ved Holbæk

Heidi Holst Seeger, Leder

Soranahus er godkendt til:

  • Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)
  • Efterværn (§76)
  • Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)

Opholdsstedet Soranahus er normeret til 11 unge mellem 12 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 25. år.

Målgruppen for beboerne er drenge og piger med normal begavelse, der mangler visse psykiske og sociale kompetencer og derfor har en begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav.

Det kan være unge med problemer, der gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser som bl.a. omsorgssvigt, misbrug, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb.

Typisk har de savnet rollemodeller og oplevelsen af faste, trygge rammer, og de mangler tillid til egne evner og omverdenen som helhed. 

Vores døgntilbud et tilpasset unge med behov for tæt voksenkontakt, system og struktur i dagligdagen

Læs også om hvad er et opholdssted.

Kontakt os på tlf. (+45) 51 815 816 eller på e-mail heidi@soranahus.dk.

Opholdssted for unge i Holbæk, Roskilde, Nordsjælland og på Sjælland - kontakt Soranahus og hør mere

Et af de bedste opholdssteder for unge (drenge og piger) på Sjælland

Et godt opholdssted for unge på Sjælland er for os et sted, hvor der er hyggeligt at være og at det føles som et rigtigt hjem, hvor du kan være dig selv. Hos Soranahus er der plads til fritidsaktiviteter, hygge med de andre foran fjernsynet, og besøg af familie, kærester eller venner.

Vi er et opholdssted, der går op i at du kan være med til at bestemme din egen hverdag og hvilke områder du gerne vil udvikle dig.

Soranahus er et godt opholdssted for unge da vi interesserer os for hinanden og går op til fællesskaber. Vi styrker fællesskabet ved at sætte fokus på ferie og fritid ved blandt andet at tage på tur til udlandet, og en gang om måneden arrangerer forskellige udflugter såsom zoologiske Have eller Gokart.

Hvor er det (måske) bedste opholdssted for unge på Sjælland?

Hos Soranahus stræber os efter at være det bedste opholdssted for unge på Sjælland. Vi ligger på Hovedgaden 16 i Tølløse.

Vi betragter de unges forskellighed og udviklingsniveau, og udarbejder ud fra det handlestrategier og behandlings- og udviklingsplaner, der giver den unge en skræddersyet handle- og forandringsmuligheder, som er med til at bidrage til en positiv identitetsudvikling og større selvstændighed.

Vores forståelse for den enkelte unges forløb, udvikling og behov gør os til et af de bedste opholdssteder for unge på Sjælland.

Kontakt Soranahus og hør mere om vores opholdssted i på Vestsjælland.

Dygtigt personale: Opholdssted for unge

Hos Soranahus sørger vi for at have et dygtigt personale med den nødvendige faglige uddannelse. Vi har mange års erfaring inden for det socialpædagogiske felt.

Opholdssted i Holbæk (Alternativ til Nordsjælland):
Vi hjælper udsatte unge (drenge og piger) fra hele Danmark

Hos Soranahus sætter vi stort fokus på tværfagligt samarbejde. Vi tager unge ind fra hele landet (Jylland, Fyn, Nordsjælland, København m.m.)

Vi arbejder blandt andet hånd i hånd med både folke- og specialskoler i og omkring opholdsstedernes lokalområder.

Ligeledes samarbejder også med alle speciallæger samt distriktspsykiatrien i henholdsvis Slagelse, Næstved og Holbæk.

Soranahus og vores dygtige personale vægter supervision højt, da det er vigtigt at udvikle sig og have indsigt i den enkeltes problematikker samt egen betydning i relationerne.

Supervision kan væges ud fra aktuelle behov og kan være personlig eller i gruppesammenhæng. 

Vi er eksperter i paragraf §52, §66, §76 og §107 i serviceloven.

Kontakt os på tlf. (+45) 51 815 816 eller på e-mail heidi@soranahus.dk

Tak fordi, du tager kontakt til Soranahus

Socialpædagogisk opholdssted Sjælland

Socialpædagogisk opholdssted Sjælland

Soranahus er et socialpædagogisk opholdssted for unge. Vi har stor fokus på omsorg og nærvær i den unges hverdag. Vi ønsker at hjælpe unge med dagligdagens vanskeligheder og forberede dem på en selvstændig tilværelse i voksenlivet. Personalet sørger for at skabe rammerne for fællesskab og skabe struktur i dagligdagen i forhold til skole, praktik, job og andre praktiske gøremål og aktiviteter.

Vi bor i en Villa med hyggelige rammer og masser af plads til forbrydelse og aktiviteter. I Undløse er der både kommuneskole, idrætshal og øvrige idræts faciliteter samt foreningshus og kulturstedet Mejerigården. Der er også et Super Brugsen.

Find Socialpædagogisk opholdssted Sjælland

Find et socialpædagogisk opholdssted på Sjælland med fokus på nærvær og fællesskabet.

Hos Soranahus styrker vi den sociale relation med ferie & fritidsaktiviteter. Vi tager på tur til udlandet både sommer- og vinterferien. Desuden tager vi på udflugt en gang om måneden, f.eks. en tur i Zoologiske Have, Experiemarium City eller på en Gokartbane.

Vores værdier er baseret på mange års erfaring inden for det socialpædagogisk felt. Vi er et åbent hus, der inviterer mennesker indenfor og som altid har en tro på at de hårdeste livsvilkår kan komme videre. Vi har plads til alle personligheder, fordi det skaber dynamik og liv på opholdsstedet.  Vores filosofi er er at mennesker udvikler sig bedst sammen med andre.

Vores personale er sammensat af socialpædagoger, som har et højt kompetence- og kvalifikationsniveau. Soranahus arbejder kun med uddannet personale, som alle har den baggrund og erfaring til der skal til for at støtte den unge.

Kontakt dit socialpædagogiske opholdssted på tlf. (+45) 51 815 816 eller på e-mail heidi@soranahus.dk.

Hvorfor vælge et socialpædagogisk opholdssted på Sjælland

Et socialpædagogisk opholdssted kan levere en samlet socialpædagogisk indsats, som modsvarer den unges behov for nære, stabile relationer til voksne.

Vi er et lille opholdssted med fagprofessionel baggrund, som modtager 9 unge ad gangen. Dette giver os mulighed for at fokusere på den enkelte unge, og lære dem at opbygge sociale relationer og netværk. Her samarbejder vi med både folke- og specialskoler i omkring lokalområdet.

Med et socialpædagogisk opholdssted på Sjælland, kan unge med psykiske og sociale vanskeligheder blive forbedret på en selvstændig voksen tilværelse. På opholdsstedet vil den unge gennemgå en gradvis forberedelse og overgang til et ungdoms- og voksentilværelse, som alle unge, der er anbragt uden for hjemmet, har brug for.

Læs også om hvad er et opholdssted.

Bosteder for unge på Sjælland: Soranahus

Soranahus er et bosted (døgntilbud) på Sjælland der hjælper unge med psykiske og sociale vanskeligheder gennem de svære teenager år og forbedrede dem på at få et selvselvstændigt voksentilværelse.
På et bosted vil der blive taget hånd om den enkelte unges problemstillinger, så de kan gennemgå en personlig udvikling og begynde på en almindelig hverdag og dermed få sig et godt liv.

Vi er som opholdssted etableret i 2014. Vi har særlig fokus på at skabe de bedst mulige udviklingsrammer for udsatte unge og vores mål er at være blandt et af de bedste bosteder på Sjælland. Vi interesserer os for hinanden og går højt op i den personlige relation mellem personalet og den unge og mellem de unge. Mennesker udvikler sig i samspillet med andre og ved at lægge miljøet og kontakten til rette for den unge, så optimere vi deres muligheder for at udvikle sig personligt. 

Dette gør vi b.la. i form at af vores aktiviteter, hvor vi tager på ture med de unge til udlandet og tager i tivoli m.m. Kontakt døgntilbuddet Soranahus, der er mere en bare et bosted, da vi er dit foretrukne socialpædagogiske opholdssted.

Skriv til os vedr. vores opholdssted