Kontakt
Et af landets bedste opholdssteder på Sjælland for unge mennesker. Kontakt Soranahus her

Paragraf §85 serviceloven

På opholdsstedet Soranahus tilbyder vi ydelser i overensstemmelse med serviceloven §85. Ifølge serviceloven §85 skal kommunen tilbyde hjælp, støtte samt omsorg, optræning og hjælp til udviklingen af personens færdigheder, der har behov på grund af særlige sociale problemer eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Hvis du vil høre mere om Soranahus og indsatsen efter Serviceloven §85, så kontakt os og hør mere. Du kan ringe til opholdsstedet Soranahus på telefon +45 57 80 67 80 eller kontakt leder Heidi Holst Seeger på + 45 51 81 58 16 eller skriv en mail på mail@soranahus.dk

Serviceloven (SEL §85)

Sel §85 er en bestemmelse i Serviceloven, der handler om unges mulighed for at opholde sig på et socialpædagogisk opholdssted efter det 18. år. Denne bestemmelse er relevant for Soranahus, da det giver os mulighed for at fortsætte med at støtte og hjælpe unge, der har boet hos os, når de når myndighedsalderen.

På Soranahus erkender vi vigtigheden af en glidende overgang for de unge fra opholdsstedet til voksenlivet. Sel §85 giver os mulighed for at tilbyde efterværn og fortsat støtte til de unge, når de har brug for det, selv efter at de er blevet myndige.

Vores mål med efterværn er at sikre, at de unge får den nødvendige støtte og vejledning til at klare sig selv og opnå en selvstændig tilværelse. Vi hjælper dem med at udvikle vigtige færdigheder som økonomistyring, jobtræning, uddannelsesvejledning og etablering af sociale netværk. Vores tilgang er individuelt tilpasset, idet vi tager hensyn til hver ungs behov, mål og ønsker for deres fremtid.

Vi er opmærksomme på, at overgangen til voksenlivet kan være udfordrende for mange unge, og derfor stræber vi efter at skabe et støttende og trygt miljø, hvor de kan fortsætte med at modtage den nødvendige omsorg og støtte. Vi arbejder tæt sammen med de unge og deres familie, samt relevante samarbejdspartnere og myndigheder, for at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

På Soranahus er vi stolte af at kunne tilbyde efterværn i overensstemmelse med Sel §85. Vi tror på, at fortsat støtte og vejledning er afgørende for at hjælpe de unge med at opnå succes i voksenlivet. Vores engagement i unges trivsel og udvikling fortsætter, selv når de når myndighedsalderen, og vi er dedikerede til at hjælpe dem med at skabe en positiv fremtid og opnå deres mål.

Soranahus’ tilbud vedrørende ydelser i Serviceloven §85

Soranahus har i mange år opbygget værdifulde kompetencer inden for arbejdet med sårbare børn og unge, som har pædagogisk støtte. Til at udføre og hjælpe de børn og unge som bor på opholdsstedet, har Soranahus et hold af kvalificerede og erfarne medarbejdere, der alle har erfaring med at yde den rette støtte til personer med særlige sociale problemer.

Soranahus’ værdier 

Soranahus’ værdier er baseret på mange års erfaring inden for det socialpædagogiske område. Vi er et åbent hus, der byder mennesker velkommen og altid tror på, at selv dem med de sværeste livsbetingelser kan komme videre. Vi har plads til det anderledes, fordi det skaber dynamik og liv. Mennesker udvikler sig gennem samspillet med andre, og ved at skabe det rette miljø og etableret kontakt på Soranahus, optimerer vi de unges muligheder for at udvikle deres selvfølelse og selvstændighed, så de kan vokse følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt.

Faglig tilgang og metoder

På Soranahus opholdssted er den pædagogiske forståelsesramme baseret på neuropsykologi og neuropædagogik. Vores pædagogiske fundament og værdier bygger på struktur, en lav-aktiveringstilgang (low arousal), samt en anerkendende og mentaliserende tilgang, der suppleres af kognitiv adfærdsterapi. Neuropsykologi og neuropædagogik udgør den overordnede forståelsesramme, mens anerkendende pædagogik, mentalisering og kognitiv adfærdsterapi udgør metoder og tilgange, der bidrager til vores opnåelse af resultater.

Kontakt os

Soranahus Undløse
Hovedgaden 16
4340 Tølløse
Tlf.: 57 80 67 80
Email: mail@soranahus.dk
Cvr: 36109920

Skriv et svar