Personaleudvikling

Hos Soranahus er personaleudvikling vigtigt og vi mener, at når personalet erhverver sig nye kompetencer, både fagligt og socialt, kommer det både medarbejderen, opholdsstedet og den unge til gavn.

Vi ønsker at skabe et opholdssted, hvor den enkelte bidrager med både sin personlighed og sin faglighed, og hvor vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse. Vores medarbejdere må aldrig acceptere status quo, men skal hele tiden stille spørgsmålstegn ved rutiner og traditioner og turde tage nye initiativer.

Derfor prioriterer vi personaleudvikling meget højt og bestræber os på hele tiden at inspirere til at tænke nyt og bedre. Personaleudvikling kan være alt fra at uddanne faglige kompetencer til at få medarbejdere til at fungere bedre sammen, som et team, på arbejdspladsen. I anerkendelse af at ens kvalifikationer dog først bliver til kompetencer, når de bringes i spil og skal derfor gøres rigtig.

Soranahus sætter fokus på at skabe trivsel og vækst hos den enkelte medarbejder bl.a. via coaching, supervision, tidlig konfliktløsning, udvikling af teamarbejde, åbenhed og ærlighed, personlig udvikling samt afholdelse af løbende medarbejdersamtaler. Det er Soranahus erfaring at dette giver øget kompetencer i forhold til det daglige samarbejde samt skaber og bevare tilliden til hinanden.

Fonden Soranahus