Kost og sundhed

Der er tydelig sammenhæng mellem den kost de unge indtager og så deres generelle trivsel. Vi er derfor særligt opmærksomme på, at det ikke er tilstrækkeligt, at de unge tilbydes en sund kost, men at de unge i høj grad har behov for den omsorg der ligger i, at vi også ”forlanger” at de spiser sundt.

I hverdagen har vi fokus på at tilberede og tilbyde de unge en næringsrig og varieret kost. De voksne er til stede og nærværende ved måltidet og gør deres for at skabe en god og hyggelig stemning og varte de unge op.

De unge deltager i planlægning og tilberedning af aftensmad. Dette gøres i tæt samarbejde med en voksen, som hele tiden vil tilpasse krav og ressourcer i forhold til den enkelte ung. Formålet er, at de unge dels bliver i stand til at tage ansvar for fællesskabet, og dels lærer om kost, økonomi, husholdning og madlavning. Samtidig er det vores erfaring at madlavning kan danne en god ramme for en samtale med den unge.

På Soranahus er der mulighed for at hoppe trampolin og spille bold i haven. Vi opfordrer de unge til at gå eller løbe ture, deltage i fritidsklubber og tager fælles i motionscenter eller svømmehal. Aktiviteter i blive-weekender indeholder ofte også fysiske udfordringer.

Som voksne på Soranahus er vi opmærksomme på, at vi skal motivere de unge til fysisk aktivitet ved at synliggøre mulighederne f.eks. ved at cykle sammen med dem, foreslå en gåtur eller andet.

Den personlige hygiejne er, dels et udtryk for – og dels et grundlag for den unges trivsel. Kontaktpædagogen er særlig opmærksom på den personlige hygiejne og skal ligeledes sikre at den unges basisbeklædning er i orden og at den unge kommer regelmæssigt til frisør. Soranahus er røgfrit for både voksne og unge. Eventuelle rygere henvises til at ryge udenfor på bestemte anviste arealer.

Fonden Soranahus