Identitetsudvikling

Soranahus tager udgangspunkt i den enkelte unges udviklingsniveau og ressourcer. Kontaktpersonen udarbejder handlestrategier, behandlings- og udviklingsplaner, der har til formål at give den enkelte ung flere handle- og forandringsmuligheder, som kan medvirke til en positiv identitetsudvikling og dermed større selvstændighed.

Det vigtigt at se på, at unges liv foregår i en konstant forandring af identitet og at der er en tendens til, at sociale roller og de normer og værdier, der knytter sig til dem, i vidt omfang kun har midlertidig værdi. Det vil sige, at man forholder sig til et sæt af værdier, så længe vi hver især føler, at værdierne har betydning for den identitet, vi opfatter som vores, eller stræber hen mod.

Identitet og fravalg foregår igennem hele livet. Vi ser derfor at den unge selv har indflydelse på, hvorledes identiteten udformes videre hen, men at dette selvfølgelig sker i samspil med andre mennesker og indenfor visse sociale strukturer. Den unge forsøger at repræsentere sig selv bedst muligt, under de omstændigheder, som nu er til stede.

Der er tale om en kontinuerlig identitetsproces, der fortsætter livet igennem, for alle mennesker. Derfor er vigtig næring til denne forhandling af identitet tryghed, anerkendelse og guidning, hvilket vi på Soranahus har fokus på i det daglige.

Ved at evaluere adfærd, problematikker og bevidstgøre disse via. samtaler planlægges, sammen med den unge, andre handlemuligheder, der skal styrke den enkelte unges sociale færdigheder.

Fonden Soranahus