Faglig tilgang

– Kognitiv adfærdsterapi
– Relationspædagogisk tilgang
– Anerkendende tilgang
– Adfærdsterapeutisk tilgang
– Ressourceorienteret tilgang

Tilgangen omsættes i den daglige behandlingsform som en sammenkobling hvor vi arbejder med af de bedste elementer fra ovenstående tilgange. Den psykologiske intervention og de pædagogiske tiltag tager udgangspunkt i det enkelte individ, ud fra daglige observationer.

Den daglige behandling på Soranahus går ud på at personalet indretter de dagligdags aktiviteter efter principper, hvor de bedst muligt støtter den unge i at blive bedre til at klare sig selv og til at være sammen med andre mennesker.

Ofte har den enkelte ung en primær kontaktperson og en sekundær kontaktperson blandt personalet, som er til rådighed, når man har problemer eller har brug for hjælp. På Soranahus trænes man også i daglige gøremål, så overgangen til at kunne klare sig selv, når man skal bo for sig selv, bliver lettere.

Fonden Soranahus