Behandlingsmetoder

– Kognitiv terapi
– Adfærdsterapi
– Relationsorienteret og anerkendende metode
– Jeg-støttende samtale
– Spejling

Metoderne omsættes i den daglige behandlingsform som en sammenkobling af socialpædagogiske og kognitive adfærdsreguleringer.

Vi arbejder i behandlingen struktureret ud fra en handleorienteret metode, hvor den unge oplever at være i centrum med hensyntagen til fællesskabet.

Igennem den kognitive tilgang arbejder vi med at omstrukturer den unges automatiske tanker/adfærd og herigennem opbygge nye sociale færdigheder og handlestrategier.

Metoderne gør, at vi formår at holde tingene adskilt og derfor kan se og aktivere de ressourcer, den unge selv er i besiddelse af.

Al adfærd har en mening. Vi anerkender de unge, men ikke nødvendigvis deres handlinger.

Fonden Soranahus