Tværfagligt Samarbejde

Skole:
Vi samarbejder med både folke- og specialskoler i og omkring lokal området hvor Soranahus er etableret

Psykolog & Speciallæger:
Vi samarbejder med alle speciallæger samt distriktspsykiatrien i både Slagelse, Næstved og Holbæk

SSP/PPR:
Vi har et tæt samarbejde med både SSP og PPR i Slagelse & Holbæk kommune. Skoletilbud efter individuelle behov og kompetencer aftales med anbringende myndighed og PPR. Der laves løbende vurderinger af den unges kompetencer og muligheder i forhold til skole, uddannelsestilbud, erhvervsarbejde, mm. (se også under ”Udslusning og Efterværn”)

Supervision:
Vi vægter supervision højt, fordi det er vigtigt at udvikle sig og have indsigt i den enkeltes problematikker, samt egen betydning i relationerne. Supervisionen kan vælges ud fra aktuelle behov og kan være eks. personlige eller i gruppe, i forhold til det pædagogiske arbejde, de enkelte unge, i forhold til det daglige samarbejde, mm.

Fonden Soranahus