Dagligdagen

Vi lægger stor vægt på, at du får en god start på dagen, så du har tid til at være en del af morgenen.

Det personale der har været på Soranahus om natten dækker morgenbord, med morgenmadsprodukter, som de unge/du har valgt og har lyst til at spise. Personalet sørger for at skabe rammerne for et hyggeligt fællesskab omkring morgenbordet. Dagens program bliver gennemgået med skolegang, praktik, job, praktiske gøremål og andre aktiviteter.

Personalet gør indkøb og laver madplaner. Du kan på husmøderne komme med ønsker til madplanen, og personalet deltager også i at lave mad sammen med dig. Det er vores udgangspunkt, at det vigtigt at du får sund og god mad, og at måltiderne og tilberedning af mad forløber uden konflikter. Madlavningen er derfor styret i samarbejde med personalet og dig. Du skal sidde ved middagsbordet, når der spises.

Skolerne ligger nogle kilometer væk fra Soranahus, og alle bliver som udgangspunkt kørt dertil. Dette for at sikre, at du kommer rettidigt og sikkert i skole, indtil at du bliver sikker og selvstændig nok til at transportere dig selv, på egen hånd.

Efter skole bliver de unge/du hentet fra skole og der er samling, med frugt, saft og kaffe/te. Her drøftes resten af dagens forløb, og de forskellige planlagte aktiviteter går i gang.

Ca. kl. 18 er der aftensmad, som tilberedes af den ung som har madlavningsdag sammen med et personale. Tilberedning af aftensmaden skal være en god oplevelse, hvor du laver den mad du selv har valgt ifølge madplanen. Inden sengetid er der aften saft, kaffe/te og hygge. Ca kl. 23 er det sengetid alt efter alder og søvnbehov. Hvis der er brug for ellerlyst til, er der altid tid til snak inden du går til ro. Det er altid det personale som har været der om aftenen, der sover på Soranahus om natten og derfor også vækker dig om morgenen.

Ca. 1 gang om måneden arrangeres der forskellige ture ud af huset. Vi ser de positive oplevelser for dig, som helt centrale i din udviklingsproces, og vi er meget fokuseret på, at fastholde succeserne for dig.

Der afholdes husmøder hver 14.dag. Der er fast dagsorden. Her har du mulighed for at komme til orde med meninger, tanker, ideer, ris, ros og evt. problemer. Formålet med husmødet er også, at du medinddrages i de fælles værdier og normer for livet og omgangsformen på Soranahus. På husmøderne præsenterer personalet også eventuelle kommende aktiviteter og/ eller nye tiltag. Alle relevante beslutninger fra husmødet samt forslag fra de unge føres til referat og drøftes på næstkommende personalemøde.

Der er en gruppe af tidligere beboere, der fortsat føler en stærk tilknytning til stedet og derfor besøger Soranahus en gang imellem. Vi lægger vægt på, at fastholde traditioner og ser det som frugtbart, at de unge, der bor her nu også oplever at møde ”de gamle” unge. Vi ønsker at Soranahus på den måde skal være et hjem, hvor man har haft nogle betydningsfulde år, og som man kan vende tilbage til.

Fonden Soranahus